2024 Yılı Teknik Destek Programı İlan Edildi

2024 Yılı Teknik Destek Programı ilan edildi Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma için önem arz eden alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Teknik Destek Programını başlatmıştır. Bölgedeki kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 4.000.000 TL bütçeli Teknik Destek Programında; Yenilik ve Verimlilik Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma…

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuruları Başladı

Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermeyi, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermeyi, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamayı, istihdam edilebilirliği artırmayı, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemeyi ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlayan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) için ön başvurular…

Enerji Verimliliği Haftası

Güçlü bir Türkiye için enerji tasarrufuna gereken önemi vermeliyiz. 08-14 Ocak 2024 Enerji Verimliliği Haftası Enerji politikamızın en önemli bileşenleri; Enerji tasarrufu ve verimliliği, Enerji arz güvenliğinin sağlanması, Dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, Çevrenin korunması, İklim değişikliğine karşı etkin mücadeledir.

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

Çukurova Kalkınma Ajansı, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 187 nci maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi ve 200 üncü maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası…

KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme Toplantıları

Ülkemiz imalat sanayinin yalın dönüşüm yoluyla verimlilik artışına katkı sağlamak amacıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile KOSGEB iş birliğinde geliştirilen KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği uygulamaya alınmıştır.   KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği hakkında bilgi vermek ve Model Fabrikalar’da gerçekleştirilen yalın dönüşüm uygulamalarını tanıtmak amacıyla aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda KOSGEB…

2023 Yılı Teknik Destek Programı İlan Edildi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma için önem arz eden alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Teknik Destek Programını başlatmıştır. Bölgedeki urum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 2.500.000 TL bütçeli Teknik Destek Programında; Yenilik ve Verimlilik Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım Yerel Kalkınma Fırsatları alanlarında…

BEBKA Desteğiyle Ücretsiz Mesleki ve Teknik Eğitimler Düzenlenecek!

Mekanik Bakım Teknikeri, Elektrik Bakım Teknikeri ve Gaz Altı Kaynakçılığı alanlarında ve her birinde 120 saat olacak şekilde eğitimler verilecektir. Her bir eğitim Bilecik Merkez’de, günde 8 saat, haftada 5 gün ve 3 haftada süreyle gerçekleşecektir. Mesleki ve teknik eğitimlerin takvimi gelecek talebe göre belirlenecektir. Eğitimler için en az lise mezunu olma şartı aranacaktır. Ön…

Uygulamalı E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi Başlıyor

Ajansımız ve T.C. Bilecik Valiliği ortaklığıyla Bilecik ilindeki girişimci/üretici dernek/kooperatiflere yönelik kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında “Bilecik Uygulamalı E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti” gerçekleştirilecektir. Eğitim ve atölye çalışmaları sonucunda Bilecik ilinde üretilen nitelikli ürünlerin uluslararası satış yapan bir platformda yer alması ve katılımcıların kendi başına da bu platformlarda satış yapacak hale gelmeleri amaçlanmaktadır.…

Dijital Yol Platformu Hizmetinizde!

Bugüne kadar proje kapsamında pilot olarak belirlenen 6 ajans bölgesinde dijitalleşme ve dijital dönüşüme yönelik olarak eğitim programları düzenleyen ve 30 adet firmaya birebir danışmanlık hizmeti sağlanmasına yardımcı olan Dijital Yol Platformu, ana sayfamızda yararlı bağlantılar arasına eklenmiştir. Platforma aşağıdaki linkten de ulaşabilirsiniz.   Dijital Yol