KOOPERATİFLERİN DESTEK PROGRAMI (KOOP-DES)

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedeflenmiştir.   KOOP-DES kapsamında  kuruluş, işleyiş ve denetimleri Ticaret Bakanlığınca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu…

BİGG4TECH ULUKOZA Girişimcilik Programı 200.000 TL Hibe Desteğinin Kapısını Açıyor

Her yıl 300’e yakın girişimciye 200.000 TL hibe desteği veren TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentörlük hizmetleri sunduğu BİGG ULUKOZA hızlandırma programı başlıyor. Girişimcilerin 200.000 TL hibe desteğini alabilmeleri için TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği 2. Aşama başvurularına yönelik hazırlamaları gereken iş planı ve sunumlara yönelik…

Teknik Destek Programı Kapsamında Eğitim/Danışmanlık Hizmetleri Satın Alım İlanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 2020 yılı Eylül-Ekim Dönemi teknik destek programı kapsamında asil olarak destek almaya hak kazanan projelere yönelik eğitim/danışmanlık hizmet alımı yapılacaktır. Teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini en geç 20.01.2021 Çarşamba, saat 16.00’ya kadar e-posta yoluyla; seher.ileriturk@bebka.org.tr adresine ya da  posta/kargo yoluyla;  “Altınova mah. İstanbul cad. 424/4 BUTTİM Plaza 6. Kat Osmangazi BURSA” adresine gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra ulaşan…

Mentor- Eğitmen Havuzu Oluşturulması

Ajansımız, yürütmekte olduğu sonuç odaklı programlarının amaç ve öncelikleri doğrultusunda bölgemizdeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları çalışmalarına yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmeti alınmasına destek olmaktadır. Ajansımız teknik destek programına ek olarak, sonuç odaklı programları çerçevesinde önemli gördüğü alanlarda eğitim…

Geleceğin yazılımcılarını bekliyoruz!

70 saatlik ve ücretsiz bootcamp’imize geleceğin yazılımcılarını bekliyoruz! Süre: Bootcamp toplam 70 saat sürecek. Eğitimler, 6 Şubat – 21 Mart 2021 tarihleri arasında her hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00 – 15:00 arası gerçekleşecek. Bootcamp mezunu olabilmeniz için, derslerin en az %80’ine devam etme ve ödevlerin en az %80’ini yapma zorunluluğu var. Son Başvuru…

2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde; bölgemizde proje geliştirme süreci ise Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülecektir. Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek,…

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı Değerlendirme Sonucu-3

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik bölgesinde yerel ve bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak yatırım ve projelere ilişkin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak amacıyla 12.03.2020 tarihi itibarıyla “2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı”nı başlatmıştır. 31.10.2020 tarihine kadar teslim alınan fizibilite tekliflerinin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri uyarınca değerlendirme süreci tamamlanmış ve…

2020 Yılı Mali Destek Programlarına Yönelik Teknik Yardım Masası Hizmeti Başlamıştır

2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında başvuruda bulunmak isteyen proje sahiplerinin, sunacakları projeyle ilgili Ajanstaki ilgili uzmanlarla görüşebilmeleri için teknik yardım hizmeti verilecektir. Her bir proje sahibi için azami 1 saatlik süre ayrılacak olup, başvuru sahipleri verilecek bağlantıdan randevu alarak söz konusu hizmetten faydalanabileceklerdir. Teknik yardım hizmeti pandemiden ötürü çevrim içi olarak verilecektir. Teknik yardım masası mali destekler…

Yapılandırma Başvuru Süreleri Uzatıldı

YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA; İl özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının, 17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun “Diğer Hükümler” başlıklı 4.maddesinin 11.fıkrası gereği yapılandırılmakta olan Ajans bütçe payı borçları için başvuru ve ilk taksit süreleri,…