2023 Yılı Teknik Destek Programı İlan Edildi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma için önem arz eden alanlarda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Teknik Destek Programını başlatmıştır. Bölgedeki urum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan toplam 2.500.000 TL bütçeli Teknik Destek Programında; Yenilik ve Verimlilik Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Kırsal Kalkınma ve Turizm Tanıtım Yerel Kalkınma Fırsatları alanlarında…